• детско здраве

    Детска ревност

    Мисля си, че едва ли има дете, което да има брат или сестра и да не ревнува в някакъв момент вниманието на родителите си. Може би особено трудно е справянето с тази ревност за първото, защото то е било център на внимание за някакво време и не е имало никой, с когото да трябвало да го дели. Второто , третото … те се раждат в среда, в която вече присъства някой и делят вниманието на мама и тати (и всички останали) помежду си. Но за първородното дете това сякаш е различно … И имайки предвид това, често си мисля и се питам как да направя така, че всяко от децата…