важните неща

Разбирам чувствата ти и ще се съобразя с тях …

Представяйки ви книгата на издателство Меченосец – Опашати непознати, засегнах темата за емпатията при децата като обещах един по-подробен текст, посветен конкретно на емпатията.

Много експерти споделят, че емпатията е важен инструмент, който децата трябва да имат в своя емоционален инструментариум. Тя е важна, защото може да помогне на хората не само да изградят връзки с другите около тях, но също така да регулират емоциите си и да развият у себе си способността и желанието да са от помощ на хората около тях и на обществото като цяло.

При децата – емпатията може да предотврати тормоза над другите, да им помогне да се сприятеляват по-лесно и да получат помощ от хората/децата около тях. Кой родител не иска това за детето си? Аз със сигурност го искам за моите.

Обаче, в желанието си да помогнем на децата ни да бъдат най-добрата версия на себе си, не трябва да забравяме, че емпатията (както почти всичко, всъщност) е сложно умение, което се развива с течение на времето и може да бъде възпитана и подсилена у човека по много различни начини.

Едва ли има родител, който да не знае какво всъщност е емпатията. Аз я виждам така – това е способността да се поставиш в позицията на друг човек, да си представиш какво би било да преживееш дадена ситуация/събитие от гледна точка на друг човек, особено по отношение на емоциите.

Като всяко умение, всеки може да се научи на емпатия и да развие това си умение. А взимайки предвид, че когнитивните способности и житейския опит се развиват с годините, става ясно, че колкото по-рано човек се научи на емпатия, толкова по-вече може да я развие с времето. Затова и си направих свое лично проучване на различни игри и дейности, които са подходящи в насока развиване на емпатия към другите.

Първо и основно е да се уверим, че собствените емоционални нужди на детето са удовлетворени. То трябва да може да разчита на своите родители и хората, които се грижат за него да осигурят емоционална подкрепа, преди да може самото дете да я предостави на някой друг.

Имайки предвид това, ето какво можем да направим, за да помогнем на децата си да развият емпатия към другите:

– Да помогнем на децата да се научат да се справят с негатовните емоции. Напълно нормално е както за децата, така и за възрастните, да изпитват негативни емоции като няв или ревност. Дете, което е научено как да се справя с тези чувства по положителен начин, обаче, е по-вероятно да има силна емоционална интелигентност и съответно да развие емпатия към околните.

– Да покажем на децата си, че разбираме техните емоции и да говорим за тези емоции. Аз се усещам напоследък, че отделям повече внимание на негатовните емоции сякаш говоря с децата повече за тях. Положителните, обаче, са също толкова важни, както негативните и е важно децата да могат да разпознават както едните, така и другите. Затова и е важно децата да виждат, че ние самите изпитваме емпатия към тях – усещаме емоциите и емоционалните им състояния и ги разбираме. Наред с това, ако им даваме и по някой и друг съвет как да се справят с тези, с който не успяват все още – още по-добре 😍

– Да говорим за емцоиите на другите. Например, ако детето се ържи мило с някое свое другарче – да им кажем, че са се държали мило и, че са накарали приятелчето си да се зарадва и обратно. Ако се държат грубо – да говорим с децата за държанието им и как се е почувствал другия от това.

– Да четем книжки, в които има примери за емпатия и да говорим с децата за тези примери.

– Разбира се – да бъдем пример! Децата може и да не чуят какво сме им казали, но със сигурност ще последват примера, който им даваме. Показвайки емпатия към другите (а и към самите ни деца) е най-сигурният начин да ги научим на това.

Емпатията ни кара да правим добри неща един за друг. Както казах и по-рано – дете, което е емпатично, едва ли ще тормози някого. Едно емпатично дете вероятно ще има повече приятели, към които да се обърне, когато е в беда.

Емпатичното дете е и о-вероятно да разбере повече нашите действия като родител, дори когато не сме съгласни с него.

Но може би най-голямата ценност на емпатията е, че тя насърчава взаимоотношения, в които ни е грижа един за друг. Това е единствения начин да направим света по-добър и да запазим планетата ни жива, нали? 😊

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.